Trainingen voor bedrijfshulpverleners
Ook verzorgen wij trainingen voor bedrijfshulpverleners. Tijdens deze trainingen wordt u zo goed mogelijk voorbereid op de taken die bij deze functie horen. Denk hierbij aan het verlenen van eerste hulp bij ongevallen (EHBO), het beperken en het bestrijden van brand en het alarmeren en evacueren.

Uiteraard verzorgen wij ook trainingen op locatie (in-company). Onze instructeurs zijn dagelijks bezig met brandweertaken of werkzaam in de zorgsector. Op deze manier proberen we zo veel mogelijk aan te sluiten op de praktijk.

Nenkeuring.nl is reeds een bekende naam in het uitvoeren van keuringen, maar ook voor trainingen kunt u bij ons terecht. Als u nog nadere informatie wenst, neemt u dan gerust contact met ons op.

De werkgever is verplicht om zich bij te laten staan door één of meerdere werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners. De bedrijfshulpverlening (BHV) is bedoeld om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken. De BHV-ers dienen bij incidenten snel en effectief hulp te kunnen bieden totdat de professionele hulpverlening ter plaatse is. Met andere woorden, het belangrijkste doel van de bedrijfshulpverlener is vooral: erger voorkomen.

De taken van de aangewezen BHV-er(s) worden meestal uitgesplitst in de volgende:

  1. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  2. het beperken en bestrijden van brand en het beperken en voorkomen van ongevallen
  3. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de organisatie
  4. het alarmeren van en het samenwerken met andere hulpverleningsorganisaties

levensreddende handelingenLevensreddende handelingen

Doelgroep:
Nieuwe bedrijfshulpverleners die reeds in het bezit zijn van een certificaat brandbestrijding

Duur:
2 dagdelen.

Inhoud:
Theorie en praktijk.
Verlenen van spoedeisende eerste hulp.


brandbestrijdingBrandbestrijding

Doelgroep:
BHV-ers en iedereen die moet weten hoe en brandblusser te gebruiken

Duur:
1 dagdeel.

Inhoud:
Theorie en praktijk.
Gebruik kleine blusmiddelen.


aedBasis AED

Doelgroep:
EHBO-ers, BHV-ers.

Duur:
1 dagdeel.

Inhoud:
Praktisch gebruik van de Automatische Externe Defibrilator (AED).
Opleiding tot AED-bediener.


Nascholing AED

Doelgroep:
AED bedieners.

Duur:
1 dagdeel

Inhoud:
Nascholing praktisch gebruik van de Automatische Externe Defibrilator (AED).