NEN 3140 KEURINGEN

at3 IIIDe eisen op het gebied van veiligheid van uw werknemers worden met de dag strenger wat uiteraard een goede zaak is. Veel bedrijven zijn al bezig met VCA-certificering of hebben dit papiertje al op zak. Een van de eisen in de Veiligheids Checklist Aannemers is dat de machinerie waar uw werknemers mee werken moet voldoen aan de eisen gesteld in de NEN 3140 norm. Daarbij komt ook nog dat er een goede administratie en registratie aanwezig secutestSIIImoet zijn van uw machinepark.

Wij kunnen voor u dit gehele traject verzorgen. Alle apparatuur waar een stekker aan zit kunnen wij voor u keuren, registreren, graveren in onze speciaal daarvoor ingerichte werkplaats met alle faciliteiten. Ook kunnen wij onderhoud en reparatie plegen aan uw machines. Verder voeren wij keuringen uit aan uw adres. Voor vragen kunt u ons te allen tijde bellen, faxen of mailen

 

NEN 2484 KEURINGEN

trapDe NEN 2484 eist een jaarlijkse inspectie van ladders en trappen. Draagbare klimmaterialen moeten geïnspecteerd worden op zaken als vervorming en slijtage. Ook watklimmaterialen betreft stelt de Arbowet werkgevers verantwoordelijk voor de veiligheid van de werknemers. Ladders en trappen moeten voldoen aan het wettelijk besluit "Draagbaar klimmateriaal". De normen hiervoor zijn vastgelegd in de norm NEN 2428. In hoofdstuk 10.4.2 over inspectie staat vermeld dat "Draagbaar klimmateriaal" geregeld moet worden geïnspecteerd op zaken als vervorming en slijtage. Een duidelijke en wettelijke verplichting dus, waarvan alleen de periode die tussen de inspecties dient te liggen niet is benoemd.

Algemeen wordt een ladder- en trappeninspectie ieder jaar gedaan om zodoende de eigenaar/gebruiker in staat te stellen aan te tonen dat hij draagbaar klimmateriaal periodiek heeft laten keuren. Dit geldt niet voor het testen van de belasting, aangezien deze test over het algemeen destructief is. Alles is van groot belang bij aansprakelijkheidsstelling. Ook toont de eigenaar/gebruiker hiermee aan te beschikken over goed klimmateriaal dat economisch en veilig inzetbaar is.

NEN 2718 KEURINGEN

steiger grootDe NEN 2718 eist een jaarlijkse inspectie van rolsteigers. Door goed en terdege onderhoud van het materiaal wordt de levensduur verlengd en de risico's voor de gebruiker tot een minimum verkleind.

Rolsteigers dienen te voldoen aan de norm NEN 2718. Deze norm geeft duidelijke richtlijnen met betrekking tot de ontwerpeisen. Bij de inspectie van rolsteigers gaat het daarbij hoofdzakelijk om het economisch besef dat door goed en terdege onderhoud van het materiaal de levensduur verlengd kan worden. Hierbij geldt de stelling, datgoed gereedschap het halve werk is.

Door middel van de periodieke keuringen worden de de risico's verkleind dat de rolsteigers incompleet zijn, niet aan de normen voldoen, of kapot en beschadigd zijn. Daardoor kunnen zij niet maximaal ingezet worden of zelfs door de Arbeidsinspectie worden afgekeurd. De veiligheid van de gebruikers dient gewaarborgd te zijn. De aansprakelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever, opdrachtgever en/of eigenaar.

 

VALBEVEILIGING 

valbeveiligingValbeveiligingsmiddelen zijn alleen gegarandeerd veilig als ze in perfecte staat zijn. Elke val die wordt gestopt, zorgt voor een enorme belasting van de middelen. Wanneer deze niet in perfecte staat zijn is er het gevaar dat ze niet goed functioneren. Iedere gebruiker moet daarom vooraf het materiaal grondig inspecteren. In de praktijk gebeurt dit helaas niet altijd. De Europese norm (EN 365) onderkent dit probleem ook en stelt daarom dat valbeveiligingsmiddelen ieder jaar door een vakkundig bedrijf geïnspecteerd moeten worden. Ook VCA-en ISO-richtlijnen hanteren deze eis.

valbeveiliging2nenkeuring.nl inspecteert valbeveiligingssystemen op locatie. Veel producenten garanderen de werking van hun systeem alleen indien er een jaarlijkse inspectie is verricht. De valbeveiligingsmiddelen worden duidelijk voorzien van een sticker, zodat de gebruiker kan controleren of het systeem jaarlijks is geïnspecteerd. De eigenaar ontvangt van nenkeuring.nl een certificaat, zodat aantoonbaar is voldaan aan de richtlijnen voor het gebruik van valbeveiling. nenkeuring.nl maakt gebruik van een geautomatiseerd systeem waardoor het mogelijk is dat nenkeuring.nl uw gehele valbeveiligingsassortiment beheert en onderhoudt. Jaarlijks ontvangt u een keuringsuitnodiging zodat u niet zelf hoeft bij te houden wanneer de inspectietermijn verloopt. Samen met de andere activiteiten van nenkeuring.nl zorgen wij ervoor dat u veilig kunt werken.

BRANDBLUSSERS

brandweer 005Het op de juiste manier periodiek onderhouden van blusmiddelen is niet vrijblijvend. De nieuwe onderhoudsnorm NEN2559 voorziet per 1 september 2001 in een strikte procedure voor dit onderhoud. Onderhoud volgens NEN2559 wordt geëist door de Arbo-wet en de Wet Milieubeheer. Bovendien eisen ook verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten periodiek onderhoud van blusapparatuur volgens deze norm. Als u het onderhoud van uw blusmiddelen in handen geeft van nenkeuring.nl, kunt u rekenen op vakkundige controle van uw blusapparatuur.

NOODVERLICHTING

Wet- en regelgeving betreffende noodverlichting
Er zijn diverse normen, wetten en regels met betrekking op noodverlichting. Één van deze is het bouwbesluit. Hierin wordt, samen met de gemeentelijke bouwverordening, bepaalt hoe de noodverlichting in uw gebouw geregeld moet zijn. De bouwverordening eist bovendien dat de noodverlichting jaarlijks onderhouden wordt. Dit wordt tevens geïist in het Arbobesluit. Het Arbobesluit verplicht elke werkgever in artikel 3.7, 3.9 en 8.4 dat op elke arbeidsplaats waar werknemers tewerkgesteld worden adequate noodverlichting en veiligheidssignalering aanwezig is.

Onderhoudsverplichting
noodverlichtingDe noodzaak tot het onderhouden van een noodverlichtingsinstallatie wordt derhalve door de wetgever erkend middels het Bouwbesluit, de Bouwverordening en de Arbo-wet. Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie en valt derhalve onder een periodieke onderhoudsplicht. In de praktijk houdt dit in dat een noodverlichtingssysteem minstens één keer per jaar moet worden geïnspecteerd. Regelmatige controle en onderhoud daarbij zijn belangrijk en noodzakelijk. Een erkend deskundige zal door de eigenaar / gebruiker moeten worden aangewezen om het noodverlichtingssysteem te controleren, onderhouden en alle nodige werkzaamheden aan het systeem uit te voeren.

EHBO TROMMELS

bhv kofferMet de invoering van de nieuwe Arbowetgeving zijn de richtlijnen voor de inhoud van de Bedrijfsverbanddozen A en B komen te vervallen. Om tegemoet te komen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven naar een qua inhoud en samenstelling goede, op de werksituatie toegesneden bedrijfsverbanddozen heeft Het Oranje Kruis per 1 september 2002 nieuwe richtlijnen uitgebracht: Basis Bedrijfsverbandset BHV. In deze richtlijnen is onder andere vastgesteld waaraan de basisinhoud van een bedrijfsverbanddoos, kwalitatief en kwantitatief, minimaal zou moeten voldoen.

Controle & Aanvullen
bhv koffer openHet is belangrijk om de verbandtrommel jaarlijks te controleren. Wij controleren of de pleisters nog mee gaan en of het ontsmettingsmiddel niet over de datum is. Ook bepalen wij of alle materialen er nog in zitten. Op het moment dat je hem nodig hebt, wil je er niet achterkomen dat de EHBO- verbandtrommel gebreken vertoont! Als bij controle blijkt dat er producten ontbreken of over datum zijn, dan vullen wij direct de verbandtrommel aan. Tevens hebben wij altijd verbanddozen op voorraad om indien nodig verbanddozen te vervangen of aan te vullen.

LEVERING MATERIAAL

Wanneer de gekeurde gereedschappen niet aan de keuringseisen voldoen kunnen wij in de meeste gevallen voor u de reparatie uitvoeren.

Mocht reparatie niet lonend zijn, dan kunnen wij u adviseren in de aanschaf van nieuw gereedschap. Ook kunnen wij u gereedschap van vele merken leveren tegen concurrerende prijzen